Visualitzacions:
Si la teva comanda inclou productes amb dates de lliurament diferents, en l'últim pas de la compra tindràs l'opció de seleccionar lliurament parcial o total. Amb el lliurament parcial, la teva comanda t'arribarà en 2 entregues, una primera amb els articles amb el lliurament més propera a la data actual i una segona amb la resta d'articles sobre la base de la data de lliurament més tardana. Amb el lliurament total, es realitzarà un sol lliurament, d'acord amb la data de lliurament més tardana.