Visualitzacions:

En el moment del lliurament, si us plau, verifica el següent:
- La conformitat i l'estat dels productes.
- La integritat de l'embalatge.
- El nombre d'embalums lliurats (que corresponguin amb el que s'indica en l'albarà de transport).

En el cas que hagis triat el mètode de lliurament Home Plus o Home Muntatge el transportista es posarà en contacte amb tu per organitzar el lliurament de la comanda. En el moment del lliurament, comprova també que el servei s'hagi efectuat correctament i que no s'hagi produït cap dany en el producte ni en l'habitatge. En aquest cas, és indispensable fer constar la incidència en l'albarà de lliurament.

Si detectes alguna incoherència, escriu a l'albarà "Accepto amb reserva" i especifica el motiu.

En el cas de tramitar una incidència per danys o defectes, és necessari aportar evidències fotogràfiques, tant del producte com també de l'etiqueta de l'embalatge.