Visualitzacions:

A partir del seu lliurament, tots els productes tenen una garantia de 2 anys per defectes de fabricació. La nostra garantia cobreix la reparació i/o substitució de les parts afectades en cas de defectes de fabricació. Per a la validesa de la garantia és indispensable facilitar les dades de compra, referència del producte, el defecte i la part afectada, així com imatges on es mostrin els danys o defectes.
De no ser així, ens reservem el dret de no fer efectiva la garantia o generar un càrrec per despeses de transport i reparació del producte, quan el problema no sigui derivat per un defecte de fabricació cobert per aquesta garantia.

Queden exclosos de la garantia:
- Els productes que presentin danys causats per un muntatge no conforme a les instruccions de muntatge donades per Kave Home, així com l'ús i el manteniment del producte.
- Transportar el producte sense l'embalatge original.
- Cremades, corts, frecs, arrugues, senyals, esgarrapades o altres danys causats per animals o un ús inadequat o incorrecte del producte al recomanat i publicitat.
- Ús i contacte amb productes químics (àcids, dissolvents, tints, pintura, amoníac, laques o altres productes de perruqueria...), tractament amb productes de neteja no indicats per a la tapisseria específica del producte garantit.
- Variacions naturals de color o textura pròpies d'un ús normal i/o manteniment no conforme a les especificacions del fabricant.
- Desgast no prematur o envelliment del producte.
- Els perjudicis i pèrdues indirectes de qualsevol classe.