Visualitzacions:

Només podem cancel·lar la teva comanda si encara no està enviada. En aquest cas, contacta amb nosaltres aquí. Si ja s'ha enviat i vols cancel·lar-la, hauràs d'esperar a rebre-ho i tramitar la devolució a través de la web, dins del teu compte.
Si vas realitzar la comanda com a convidat i, per tant, la teva comanda no està vinculada a cap compte, crea un compte amb el mateix email amb el qual vas fer la teva comanda i segueix els passos explicats anteriorment. Per a modificacions o canvis en la teva comanda, has de cancel·lar el que has fet i realitzar una nova amb els productes que vols.