Weergaven:

Verifieer op het moment van aflevering goed de staat van de producten, de integriteit van de verpakking en dat het aantal geleverde pakketten overeenkomt met wat wordt vermeld in het transportdocument. Als er iets niet klopt verzoeken we je alsjeblieft om de producten aan te nemen en een opmerking achter te laten op de pakbon met "ik accepteer onder voorbehoud” en de oorzaak te specificeren.