Weergaven:
Onder de fiche Technische Details van ieder product wordt er gespecificeerd of het product gemonteerd moet worden of niet. In het geval het gemonteerd moet worden dan wordt het product bezorgd met de montage instructies waarin het proces stap voor stap wordt uitgelegd.