Weergaven:

Je kunt je factuurgegevens vanuit je persoonlijke account wijzigen:

1. Log in

2. Klik op " Adressenboekje "

3. Kies het factuuradres dat je wilt bijwerken en klik op "Bijwerken"

Als je een bestelling aan het plaatsen bent dan kan je in de laatste stap je factuurgegevens wijzigen in "Factuuradres en levering".