Weergaven:

Alle extra kosten zoals de huur van vrachtliften, opslag of andere kosten die worden veroorzaakt door de afwezigheid van de klant (het verbreken van de verbintenis die is aangegaan bij het maken van de leveringsafspraak) en de risico's op schade als gevolg van deze problemen zijn voor rekening van de klant. In het geval dat de levering niet kan worden uitgevoerd op de geplande dag als gevolg van toegangsproblemen die niet eerder door de klant zijn aangegeven of hun afwezigheid op de met de leveringsdienst overeengekomen leveringsdatum, zal Kave Home de leveringskosten opnieuw in rekening brengen.

De klant verbindt zich ertoe in de plaats van de levering te zijn op de met het leveringsbedrijf overeengekomen datum en hun conformiteit met de bestelling te controleren op het moment van de aankoop