Wyświetlenia:

Gdy zamówienie zostanie dostarczone, sprawdź:


- Stan produktów.
- Integralność opakowania.
- Czy liczba opakowań jest zgodna z liczbą podaną na liście przewozowym.


Jeśli zauważysz jakiekolwiek niezgodności, napisz "Przyjmuję z zastrzeżeniem" na dowodzie dostawy i podaj przyczynę. Jeśli wybrałeś usługę Home Plus lub Home Assembly, kurier skontaktuje się z Tobą w celu umówienia dostawy. Gdy dostawa dojdzie do skutku, sprawdź, czy usługa została wykonana prawidłowo i czy nie doszło do uszkodzenia produktu lub Twojego domu. Jeśli tak się stanie, koniecznie odnotuj ten fakt na liście przewozowym.


W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek rozbieżności, na dowodzie dostawy należy wpisać "Przyjęto z zastrzeżeniem" i podać przyczynę.
Jeśli chcesz zgłosić uszkodzenia lub wady zamówienia, musisz przesłać dowód w postaci zdjęcia produktu i etykiety dostawy.