Wyświetlenia:

Nie, zwrot pieniędzy zostanie dokonany przy użyciu tej samej metody płatności, którą dokonano pierwotnego zakupu.